WATTPAD Weekly: 20 Creative Bookshelves

whenyouthinkhappiness:

1. Yin-Yang

2. READ

3. Upside-down Shelf

4. Table-inset Shelf

5. Falling Books Shelf

6. Pac Man Shelf

7. Bed Shelf

8. Mario Shelf

9. Map of the USA Shelf

10. Shelf with a Reading Nook

11. Tree Branch Shelf

12. Hanging Binders

13. Tree Shelf

14. Reading Pod Shelf

15. Geometric Shelf

16. Nest Shelf

17. Ring Shelf

18. Letters Shelf

19. Chair Shelf

20. Another Tree Shelf